Energetische coaching
 

Vergevingssessie

Vergeving is een daad van liefde voor jezelf. Het heeft in feite niets met de ander te maken.

Kern van vergeving:
Alle vergeving en zelfvergeving komt er in in wezen op neer het egoverhaal niet meer te geloven en alle gedachten daarover los te laten, ze aan het licht te geven.

Dit kun je doen in een sessie middels een methode die door Willem Glaudemans, geïnspireerd op een cursus in wonderen, is ontwikkeld. In de sessie ga je steeds duidelijker ervaren wát het is dat je dwarszit m.b.t. een persoon of een situatie. Je kunt door vergeving jouw verwachtingen over die situatie loslaten en zien en ervaren waar de verantwoordelijkheden liggen. Je ont-schuldigt jezelf en de ander. Je bevrijdt jezelf van verwachtingen en illusies en je krijgt weer een zuiver beeld van de situatie.

Voor vergeving hoef je in wezen alleen maar bereid te zijn. Vergeven is een keuze. En het is makkelijker dan de meeste mensen denken.

Het effect van vergeving is zeer groot. Het werkt door in veel lagen van jouw functioneren. Als er vergeven wordt is er sprake van werkelijke heling.

Een vergevingssessie kan zowel fysiek als online plaatsvinden.

De duur van de sessie is afhankelijk van het proces. Het proces gaat zoals het de bedoeling is en eindigt wanneer dat kan.

Het is heel goed om echt ruimte vrij te houden voor jezelf nadat je de sessie hebt gehad. Plan geen afspraken in maar gun jezelf echt even de tijd om tot je laten door te dringen wat er is gebeurd. Ook de volgende dag indien mogelijk. Geef het proces de ruimte. Het maakt werkelijk zoveel vrij in jezelf dat het fijn is als je daar de tijd voor kunt nemen.