Energetische coaching
 

Coaching van paarden, honden en katten

Coaching van paarden, honden en katten

Het kan zijn dat dieren bepaald gedrag vertonen waarmee ze het voor zichzelf of voor hun omgeving lastig maken. Soms weet je waar iets vandaan komt maar soms is dat ook niet duidelijk. Dan is het vervolgens nog de vraag hoe je een bepaald patroon kunt doorbreken.

Wat doet energetische coaching met een dier?
Tijdens een sessie maak ik contact met het dier. Dit gebeurt meestal op afstand. Ik voel dan welke issues op dat moment van belang zijn. Als de eigenaar bepaalde zaken heeft aangedragen dan bespreek ik dat in de energie met het dier.
Het dier communiceert hier ook over zodat ik duidelijk kan krijgen hoe de situatie is en waar van beide zijden behoefte aan is.
Ook maak ik afspraken met het dier en werk ik in het algemeen aan de energie.

De disbalans wordt hersteld. Enerzijds door met de energie te werken en anderzijds door het verwoorden van de huidige en de gewenste situatie richting de eigenaar.

Ik communiceer na elke sessie met de eigenaar. Vaak gaan dieren ook in een coachingstraject dus tijdens de volgende sessie kijk ik hoe de situatie dan is en hoe het met hetgeen afgesproken is, is gegaan.

Dieren communiceren heel open en puur. Er is vaak na een eerste sessie al een hele verbetering in de situatie.

Het voordeel van het 'werken op afstand' is dat het optimale rust geeft voor het dier. Deze manier van werken maakt het ook mogelijk om wereldwijd dieren te behandelen.

 

Coaching van dieren, hoe het begon:

In 2018: Onlangs vertelde iemand mij over haar paard. Haar paard was extreem angstig. Er was al van alles geprobeerd om het probleem op te lossen.  Fysieke problemen waren uitgesloten. De angst bleef voortbestaan en dat bepaalde ondertussen wel heel veel.

Na overleg heb ik het paard dezelfde avond een energetische behandeling gegeven en bij komst in de stal merkte de eigenaresse direct duidelijk verschil. Er stond een rustig paard met mooie ronde ogen naar haar te kijken.

Na ongeveer een week hadden we een afspraak om verder naar het paard te kijken. Het paard heeft opnieuw een behandeling gehad waarna de rust nog dieper ingedaald leek te zijn. Er waren acties mogelijk zoals achter het paard staan en het dek aanraken wat voorheen ondenkbaar was. Nu ging het paard rustig staan eten. 
Dit paard is er nog niet en het blijft voorlopig nog onder behandeling.

Bovenstaande is natuurlijk een hele mooie ervaring, maar het is tegelijkertijd ook mijn enige.  Ik zou mijzelf ook hier graag verder in willen ontwikkelen dus ik ben op zoek naar mensen die tegen bepaalde problematiek aanlopen met betrekking tot hun paard.
Ik zou graag onderzoeken wat ik met mijn manier van werken hierin kan betekenen.

Een energetische behandeling houdt in dat er contact is met het paard zodat duidelijk wordt wat er speelt en wat de interactie is (positief en negatief) met de omgeving.
De disbalans wordt hersteld. Enerzijds door met de energie te werken en anderzijds door het verwoorden van de huidige en de gewenste situatie richting de eigenaar.

8-5-2018:  een update: momenteel heb ik twee paarden in mijn praktijk. De paarden knappen allebei op door de behandelingen. Ook vragen over de interactie tussen mens en dier worden beantwoord. Dit brengt veel rust en wederzijds begrip in de stal.

26-5-2018: een update: Ik heb een 3e paard onder behandeling. Het is een heel onzeker paard dat moeite heeft om haar plek in te nemen. Ik heb haar regelmatig onder behandeling en de veranderingen zijn merkbaar. Ze wordt rustiger en zoekt toenadering.

21-6-2018: via via kreeg ik te horen over een hond die in het buitenland "voor dood gevonden", was, opgevangen is door een foster en per vliegtuig naar Nederland was gegaan. Op verzoek van de eigenaar heeft deze hond een energetische behandeling gehad en over 4 weken hebben we (de hond en ik, op afstand) weer een afspraak. 

Omdat dit voor mij een leertraject is zijn de behandelingen gratis.
Mijn ervaring is dat de dieren veel baat hebben bij een behandeling en ik zou daar graag meer ervaring in op willen doen. Het is voor een behandeling niet noodzakelijk dat ik de dieren fysiek ontmoet. Ik kan dit op afstand doen.

4-8-2018: een update: momenteel heb ik 7 honden in behandeling. Regelmatig heb ik contact met ze en werk ik met hun energie. De eigenaren merken alle een verandering bij hun hond. Bepaalde problemen zijn natuurlijk langduriger van aard dan andere. Ook als er meerdere honden aanwezig zijn in een gezin heeft dat een ander effect dan wanneer er sprake is van één hond.
Het is dankbaar en bijzonder om te doen.

Ik heb voorlopig genoeg honden en paarden om mee te oefenen.

Vanaf 1-12-2018 stopt het oefentraject en is de behandeling en begeleiding van dieren opgenomen in de reguliere werkzaamheden van Veerkracht!