Energetische coaching
 

Energetische coaching van volwassenen en kinderen

Energetische coaching van volwassenen en kinderen:
Tijdens de coaching maak ik contact met de ziel van de cliënt. Dat is waarmee ik communiceer. Dit wordt ook wel het onderbewustzijn genoemd.
Doordat we de diverse items bespreken komt deze informatie in het bewustzijn.  Op deze manier krijgt iemand inzicht in zichzelf en zijn of haar situatie.
Door dit inzicht wordt het voor de client duidelijk hoe de talenten ingezet kunnen worden en hoe hij/zij het beste kan omgaan met bepaalde problematiek.

Het is een hele praktische manier van coachen. Doordat het altijd advies op maat is, is het effect direct merkbaar.
De periode tussen de sessies in een coachingstraject is meestal zo'n 4 á 6 weken. 

Duur van een sessie: ongeveer 1 uur.

Het coachen van kinderen: Het kan heel zinvol zijn om kinderen (soms op afstand) te coachen. Ik communiceer met de energie van het kind waardoor vaak heel veel duidelijk wordt. We bespreken wat de uitdagingen zijn en ook waar de oplossing ligt. Het wordt al snel duidelijk hoe het eigenlijk zit.
Het fysieke gesprek vindt soms alleen plaats met de ouder(s).
Afhankelijk van de leeftijd is het ook zinvol om samen met het kind te praten. Dat zal blijken uit de sessies.
Het doet er niet toe of de problematiek nu wel of niet kan worden benoemd door de ouder of het kind, vanuit de energie wordt het allemaal duidelijk

Het is natuurlijk altijd mogelijk om vrijblijvend een gesprek te voeren over de mogelijkheden die coaching voor u kunnen bieden. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Groepsbegeleiding of andere vormen van coaching zijn ook mogelijk: prijs in overleg.