Energetische coaching
 

Algemene voorwaarden en aansprakelijkheid:

Elly Bakhuis en Veerkracht!

Elly Bakhuis werkt met de energie van de cliënt. Ze werkt voor de cliënt en zal zich inzetten om ten beste te verwoorden wat de boodschap is, hoe je bepaalde oefeningen kunt doen of hoe je bepaalde technieken kunt leren of toepassen. Dit geldt voor alle diensten die Veerkracht! levert.
Veerkracht! biedt de service dat er bij vragen of onduidelijkheden over wat er gezegd of geleerd is, altijd contact kan worden opgenomen.

De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij of zij naar aanleiding van of als gevolg van de afgenomen diensten maakt.

Elly Bakhuis voorspelt de toekomst niet. Zij is ook geen arts, psycholoog of psychiater. Bij twijfel zal ze doorverwijzen. Een consult vervangt de reguliere geneeskunde c.q. hulpverlening niet.

Hetgeen besproken wordt zal als zeer vertrouwelijk worden behandeld.

Van de cliënt wordt gevraagd om zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van Elly Bakhuis en Veerkracht!

Ook wordt van de cliënt gevraagd om integer om te gaan met de informatie en emoties van medecursisten. De zaken die besproken worden en naar boven komen tijdens de cursussen dienen de ruimte niet te verlaten. Op deze manier kan iedereen zich vrij voelen om te groeien in zijn/haar eigen fase van ontwikkeling.

 

Website

veerkrachtindepraktijk.nl 

Veerkracht!  (Kamer van Koophandel 62189549) hierna ook te noemen Elly Bakhuis, verleent u hierbij toegang tot de website www.veerkrachtindepraktijk.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Elly Bakhuis behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen en/of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Indien cursussen verplaatst of geannuleerd worden zal  er altijd contact met de mensen die zich aangemeld hebben worden opgenomen en zal er zonodig gezocht worden naar alternatieven.

 De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website of na mondeling of schriftelijk contact.

Beperkte aansprakelijkheid
Elly spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen of diensten worden aangeboden zonder een concrete vorm van garantie. 

Alle foto's op de website zijn eigendom van Elly Bakhuis

 

Betaling

De betaling voor de geleverde diensten kan zowel vooraf als achteraf plaatsvinden. Dit kan contant of per bank: NL53TRIO0320188906.
Het BTW-nummer: NL001661370B02

Svp betalen binnen 7 dagen.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De AVG treedt per 25-5-2018 in werking en is er voor ingesteld dat bedrijven niet nodeloos persoonsgegevens bewaren.

Gegevensverwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst. Welke persoonsgegevens worden voor de werkzaamheden van Veerkracht, uitgevoerd door Elly Bakhuis, van u bewaard en op welke manier wordt daarmee omgegaan?

Er worden zo weinig mogelijk gegevens van u opgeslagen. Noodzakelijk zijn naam, telefoonnummer en energielevels. De gegevens worden bewaard in afsluitbare kast waarvan de sleutel alleen in mijn bezit is.
Indien u wilt weten welke gegevens er zijn opgeslagen kunt het opvragen middels het contactformulier op deze site.

Hoe kan een clënt een verzoek tot verwijderen van gegevens indienen? Door mij te benaderen via de website, telefoon of E-mail en een verzoek om verwijdering van gegevens te doen.

De volledige AVG
Indien inzage wilt in hoe Elly Bakhuis voor Veerkracht! de AVG toepast kunt u de volledige tekst bevragen. Ook dat kunt u middels het contactformulier doen.